Aloe Fleur de Jouvence
Produse Forever - Ingrijirea pielii

aloe-fleur-de-jouvanceCOD: 041                         Pret: 124,00 EURO

De-a lungul timpului, numeroase civiliza?ii au folosit Aloe vera pentru a între?ine s?n?tatea, frumuse?ea ?i tinere?ea pielii. Egiptenii, renumi?i pentru continua lor preocupare pentru frumuse?ea fizic? (preocupare întruchipat? de Cleopatra), foloseau Aloe vera datorit? propriet??ilor sale hidratante, în încercarea de a-?i p?stra tinere?ea fizic?. Ast?zi, Forever Living Products reu?e?te s? capteze întreaga for?? a plantei vii, p?strându-i intacte calit??ile, pentru a ni le oferi într-unul dintre cele mai performante programe de îngrijire a tenului.

Aloe Fleur de Jouvence („Floarea Tinere?ii") este unul dintre cele mai eficace programe de înfrumuse?are cu efect reparator create vreodat?: ?ase produse minunate, fiecare cu propriul rol în cadrul unui regim complet de îngrijire a tenului. In?elepciunea desprins? din experien?a de veacuri ?i principiile ?tiin?ifice ale dermatologiei moderne au stat la baza conceperii acestui program, iar Forever Living Products nu a l?sat loc de compromis, investind substan?ial în cercetare pentru realizarea acestor excelente produse. Colec?ia, elegant prezentat? într-o trus? superb?, mai con?ine o oglind?, o doz?- mensur? ?i o pensul? pentru aplicarea m??tii. Fiecare produs este disponibil ?i separat, dar numai urmând cele ?ase etape de îngrijire se vor înregistra beneficii maxime.

Produsele din trusa Aloe Fleur de Jouvence au fost concepute cu mare grij?, acordându-se o deosebit? aten?ie fiec?rei etape de îngrijire zilnic? a tenului. Compozi?ia acestor produse aduce în prim plan gelul stabilizat de Aloe vera, acidul hialuronic (factor natural propriu celulei), elastina hidrolizat? ?i colagenul nativ, de cea mai bun? calitate. Al?turarea acestor ingrediente de mare specificitate, a agen?ilor intens hidratan?i, a emulgatorilor ?i a umectan?ilor în cadrul unor formule eficiente a condus la realizarea unor produse de excep?ie, care contracareaz? efectul trecerii anilor ?i al agresiunilor exercitate de factorii climatici sau de mediu.

Programul preventiv ?i reparator Aloe Fleur de Jouvence propune un regim de îngrijire cotidian?, în scopul men?inerii frumuse?ii, tinere?ii, prospe?imii, tonicit??ii ?i luminozit??ii tenului.

Aloe vera a adus întotdeauna pielii numai binefaceri. De aceea, a sosit timpul s? v? r?sf??a?i tenul cu programul Aloe Fleur de Jouvence de la Forever Living Products!

MOD DE UTILIZARE:
• Cur??are - demachiere diminea?a ?i seara cu Exfoliating Cleanser;
• Tonifiere - împrosp?tare diminea?a ?i seara cu Rehydrating Toner;
• Aplicarea m??tii Facial Contour Mask Powder preparate cu Aloe Activator, de 2- 3 ori pe s?pt?mân?;
• Aplicarea cremei Recovering Night Creme seara;
• Aplicarea emulsiei Firming Foundation Lotion diminea?a.

IMPORTANT
• EVITA?I CONTACTUL CU OCHII.
• ÎN CAZUL UNOR REAC?II ALERGICE, CL?TI?I ZONA CU AP? C?LDU??.
• A NU SE L?SA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

NOTA: De?i toate produsele programului Aloe Fleur de Jouvence sunt de cea mai bun? calitate - con?inând ingrediente hipoalergenice - se impune testarea lor prealabil? pe o suprafa?? cutanat? redus?, ca în cazul unui produs nou.

Programul Aloe Fleur de Jouvence include:
• Exfoliating Cleanser
• Facial Contour Mask Powder
• Aloe Activator
• Rehydrating Toner
• Firming Foundation Lotion
• Recovering Night Creme
• Doz?-mensur?, pensul? aplicatoare, recipient pentru mixare

Programul Aloe Fleur de Jouvence - Mod de folosire

Aloe Fleur de Jouvence asigur? toate elementele necesare unui program reparator - revitalizant, al?turi de o bro?ur? detaliat? cu modul de utilizare a fiec?rui produs.
PASUL 1: Cu ajutorul degetelor se aplic? Exfoliating Cleanser asupra ansamblului fa??-gât-decolteu cu mi?c?ri u?or ascendente ?i c?tre în afar?.
PASUL 2: Se înl?tur? produsul cu ajutorul unui tampon de vat?, apoi se cl?te?te foarte bine fa?a cu ap? c?ldu??.
PASUL 3: Se omogenizeaz? o doz?-mensur? de pudr? Facial Contour Mask cu o doz?-mensur? de Aloe Activator, pic?tur? cu pic?tur?, pân? la ob?inerea consisten?ei de emulsie fin?.
PASUL 4: Cu ajutorul pensulei cosmetice incluse în trus? se aplic? masca sub forma unei pelicule fine, pe linie median ascendent?, c?tre în afar?, evitând zona ochilor, începându-se de la nivelul gâtului ?i urcând progresiv prin "ancorare" în spatele urechilor. Se aplic? cotonete umede la nivelul ochilor ?i se p?streaz? un repaus de circa 30 minute.
PASUL 5: Masca se va înl?tura dup? înmuierea sa prealabil?, cu ajutorul unui prosop moale, umezit cu ap? c?ldu??, urmat? de cl?tirea din abunden?? a fe?ei, gâtului ?i decolteului.
PASUL 6: Se ?terge u?or fa?a cu un tampon îmbibat în lo?iunea tonic? Rehydrating Toner, pân? ce acesta r?mâne perfect curat.
PASUL 7: Diminea?a, se va aplica cu ajutorul degetelor emulsia Firming Foundation Lotion la nivelul ansamblului fa??-gât-decolteu. Dup? un timp, emulsia, excelent? baz? de machiaj, va p?trunde complet în piele, conferindu-i protec?ia necesar?.
PASUL 8: Seara, la nivelul ansamblului fa??-gât-decolteu se va aplica crema Recovering Night Creme, care declan?eaz? procesul de reînnoire celular? pe de durata somnului de noapte.

 

Translator

Extensions by Siteground Web Hosting