Aloe Body Toning Kit
Produse Forever - Ingrijirea pielii

aloe-body-toning-kitCOD: 055                               Pret: 99,14 EURO

R?sfa?a?i-v? trupul cu setul tonifiant anticelulitic Aloe Body Toning Kit, conceput pentru a v? ajuta s? v? remodela?i silueta, prin reducerea celulitei ?i redobândirea unui tonus ferm. Extractele din plante de origine european? ?i agen?ii ce provoac? înc?lzirea local? a ?esuturilor sunt "armele secrete" pentru lupta împotriva aspectului nepl?cut al celulitei.

Sus?inem cu mândrie c? rezultatele care se vor ob?ine cu Aloe Body Toning Kit de la Forever vor face ca trupul dumneavoastr? s? arate superb!

INGREDIENTE: Pentru informa?ii despre lista de ingrediente a produselor Aloe Body Toner ?i Aloe Body Conditioning Creme se vor consulta paginile dedicate din aceast? sec?iune.

ATEN?IE: A nu se proceda la împachetarea cu folie de celofan în timpul sarcinii, dup? interven?ii chirurgicale recente, în cazul în care ave?i probleme cardiace, flebitice sau alte probleme circulatorii. Inainte de folosire, testa?i produsul pe o suprafa?? redus? a pielii pentru depistarea eventualelor reac?ii alergice.

SOLICITA?I CONSULT MEDICAL ÎNAINTE DE ÎMPACHETAREA CU FOLIE. NU P?STRA?I FOLIA DE CELOFAN LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

IMPORTANT!
Folosi?i Aloe Body Toner ?i Aloe Body Conditioning Creme cu respectarea urm?toarelor indica?ii:

  • Sp?la?i-v? mâinile imediat dup? aplicarea produselor.
  • Evita?i contactul cu ochii.
  • Nu aplica?i produsele pe fa??, sâni sau în zona genital?.
  • Dac? apar irita?ii sau alte reac?ii alergice, sp?la?i imediat zona cu ap? din bel?ug.
  • Nu aplica?i pe pielea iritat? sau proasp?t epilat?.

PENTRU REZULTATE OPTIME, URMA?I ÎNTOCMAI INSTRUC?IUNILE DE FOLOSIRE.

Aloe Body Toning Kit include:

ALOE BODY TONING KIT - MOD DE UTILIZARE

PASUL 1: Cur??area pielii cu Aloe Bath Gelee ?i lufa
Experimenta?i pl?cerea unei îmb?ieri cu Aloe Bath Gelee - cur??are, exfoliere, revitalizare, masaj ?i relaxare. Aplica?i Aloe Bath Gelee pe lufa ?i masa?i pielea u?or; cl?ti?i apoi cu ap?. Repeta?i zilnic aceast? procedur? pentru o piele fin?, m?t?soas?.

PASUL 2: Tehnica m?sur?rilor
Pentru a proba eficacitatea acestui program se vor efectua dou? seturi de m?sur?tori (prima înainte, iar cealalt? imediat dup? procedura de tonifiere). Cu ajutorul unui centimetru de croitorie ?i al unui marker se vor nota, pe piele, repere la nivelul zonelor ce urmeaz? a fi împachetate. Se vor lua 3 repere la nivelul bra?ului, trunchiului ?i coapsei, dup? care se însumeaz? cifrele respective ?i se noteaz? ca sum? ini?ial?, deoarece prezint? importan?? la final. La finalul procedurii se vor efectua m?sur?torile exact în acelea?i zone, conform reperelor ini?iale.

PASUL 3: Aplicarea Aloe Body Toner
Inainte de folosire, testa?i produsul pe o suprafa?? redus? a pielii pentru depistarea eventualelor reac?ii alergice. Exist? un raport direct propor?ional între efectul de înc?lzire local? ?i cantitatea de produs aplicat?, de aceea aplicarea unui strat mai gros permite un efect de înc?lzire mai puternic, iar la nivelul unor zone grosimea stratului poate varia, în func?ie de necesit??i.

PASUL 4: Impachetarea cu folie
Folia se va înf??ur? direct pe piele, far? a strânge, printr-o mi?care ascendent-centripet?, pe suprafe?ele pe care a fost aplicat Aloe Body Toner (pentru coapse, din antero-lateral-intern c?tre antero-lateral-extern, pentru bra?e din antero-lateral-extern c?tre antero-lateral-intern). Dup? împachetarea complet? a unui segment, folia se trage pentru o împachetare mai strâns?, se întinde ?i se r?suce?te. Dac? strângerea devine nepl?cut? sau apar furnic?turi/ciupituri, folia se va perfora. NU SE VOR ÎMPACHETA: FA?A, GÂTUL, PIEPTUL, UMERII, ANTEBRA?ELE, GAMBELE ?i ZONA GENITAL?. Se va folosi Aloe Body Toner numai pentru bra?e, abdomen ?i coapse. Dup? preferin??, un al doilea strat de folie poate fi aplicat peste primul.
Impachetarea va dura circa 1 or?, iar pozi?ia adoptat? va fi una relaxat?, cu picioarele ridicate la un nivel superior corpului. Nu se va depune efort fizic ?i nu se va dormi. Dup? despachetare, folia nu va fi refolosit?. Se va trece apoi la etapa m?sur?rii finale: suma final? se scade din suma ini?ial?, iar diferen?a ob?inut? reprezint? num?rul centimetrilor pierdu?i. Surplusul de produs r?mas pe piele se maseaz? u?or ?i se las? s? p?trund? liber timp de patru ore, far? a fi îndep?rtat prin sp?lare.

PASUL 5: Aplicarea Aloe Body Conditioning Creme
Aceast? crem? dens? se aplic?, dup? împachetare, pe întregul corp sau poate fi folosit?, în afara procedurii, ca o crem? de între?inere. Aloe Body Toner ?i Aloe Body Conditioning Creme, înso?ite de o diet? corespunz?toare ?i exerci?ii fizice, ajut? la reducerea stratului celulitic.
Aplica?i Aloe Body Conditioning Creme direct pe piele, pe suprafe?ele ce nu au fost împachetate sau pe întregul corp ca o crem? de între?inere, în afara procedurii de împachetare. Produsul stimuleaz? circula?ia, dreneaz? lichidele ?i reduce ?esuturile grase. Nu aplica?i produsul pe pielea iritat?, proasp?t epilat? sau imediat dup? baie. Nu aplica?i produsul la nivelul fe?ei, sânilor, zonei genitale sau mucoaselor. Se va evita contactul cu ochii. In cazul apari?iei reac?iilor iritative se va cl?ti din abunden?? cu ap? cald?.
Mâinile vor fi sp?late imediat dup? aplicare. Tubul va fi bine închis ?i nu va fi l?sat la îndemâna copiilor.

Recomand?ri generale:

Frecven?a procedeului împachet?rii va depinde de obiectivul urm?rit: sl?bire sau ameliorarea tonusului muscular. Efectul va fi mai pu?in evident la persoanele obeze cu depozite celulitice vechi (celulita localizat? indurat?). Exerci?iile fizice regulate ?i o diet? adecvat? sunt necesare pentru a ob?ine efecte pe termen lung. De asemenea, persoanele care prezint? tonus muscular accentuat nu vor avea rezultate spectaculoase.

Cele mai evidente rezultate se vor înregistra în cazul persoanelor care s-au îngr??at rapid, într-o perioad? scurt? de timp sau la cele care ?i-au pierdut tonusul muscular. Procedura de împachetare poate fi urmat? de dou?-trei ori în prima s?pt?mân?, apoi mai rar, în func?ie de obiectivul urm?rit.

Senza?ia de sete ap?rut? dup? împachetare este normal? ?i se datoreaz? elimin?rii apei prin transpira?ie. Se recomand? cre?terea cantit??ii de ap? consumate pentru accelerarea metabolismului ?i a elimin?rii apei ?i gr?similor.

 

 

Translator

Extensions by Siteground Web Hosting