Eroare
  • XML Parsing Error at 1:173. Error 9: Invalid character
Ce este Multi-Level Marketing?
Intrebari frecvente - MLM

MLM înseamn? transferarea unor produse sau servicii de la produc?tor sau furnizor c?tre consumatori, prin intermediul unor distribuitori care sunt recompensa?i dup? volumul activit??ii personale ?i a structurii sale pe mai multe nivele. Network Marketing sau MLM (Multi-Level Marketing) este de fapt un marketing pe mai multe nivele sau în re?ea. Marketingul înseamn? pur ?i simplu transferarea unui produs sau serviciu de la produc?tor sau furnizor la consumator, Multi înseamn? mai mult de unul, iar Level înseamn? nivel sau genera?ie.

Multi-Level Marketing (sau Network Marketing) este o form? de comer?, diferit? de cea desf??urat? prin magazine, care are ca scop circula?ia produselor, oferind partenerilor s?i oportunitatea unui venit suplimentar în timpul liber, prin formarea unei re?ele de consumatori fideli.

Trebuie s? subliniem c? Multi-Level se refer? la sistemul de recompensare a persoanelor care determin? mi?carea produsului sau serviciului, a?adar reprezint? un comision, un bonus acordat pentru munca efectuat?.

Diferen?a esen?ial? dintre MLM ?i vânz?rile directe o reprezint? faptul c? în MLM î?i conduci o afacere personal? cu ajutorul muncii partenerilor t?i, în timp ce în vânz?rile directe afacerea se desf??oar? doar cu ajutorul muncii tale. Se spune c? în MLM nu trebuie s? vinzi produse, ci s? vinzi o afacere. Caracteristic în sistemele MLM fa?? de vânz?rile directe este SPONSORIZAREA altor distribuitori, ceea ce presupune s? îi înve?i s? fac? ceea ce faci ?i tu, adic? s? î?i construiasc? o afacere proprie.

La nivel mondial, peste 25% din bunuri se distribuie prin Network Marketing (cosmetice, detergen?i, suplimente nutritive, electronice ?i electrocasnice, haine, asigur?ri, telefonie fix? ?i mobil?, etc). Practic, orice se poate distribui printr-o re?ea Network Marketing.

Peste 40 milioane de oameni sunt implica?i în Network Marketing la nivel mondial generând o cifr? de afaceri global? de peste 150 mld. $ anual. În România peste 300 mil euro sunt genera?i prin acest sistem, cu bonusuri de peste 100 mil euro pentru consultan?ii s?i!!!

La fiecare 3 secunde se înscrie un nou partener în industria Network Marketing, începându-?i astfel propria lui afacere, al?turi de firma produc?toare ?i produsele sale.

Nu încerca s? vinzi singur la toat? lumea prin programul t?u. Aminte?te-?i c? principiul de baz? în Network Marketing sau Multi-Level Marketing este construirea unei structuri în care o mul?ime de distribuitori revând câte pu?in. Aceasta este o metod? cu mult mai bun? decât încercarea de a face totul de unul singur. Nu uita c? Multi-Level Marketing (MLM) este o afacere pentru omul de rând. Dac? investe?ti în succesul partenerilor de afaceri ace?tia te vor face la rândul lor plin de succes. Instruie?te-?i echipa ?i d?-le instrumentele de lucru care s?-i ajute s? fac? noi sponsoriz?ri ?i s?-?i instruiasc? ?i ei structurile proprii.

"Succesul în multilevel marketing nu este atunci când ai controlul, ci atunci când ai pierdut controlul re?elei." Don Failla - Prezentarea de 45 secunde

 

Translator

Extensions by Siteground Web Hosting