Eroare
  • XML Parsing Error at 1:173. Error 9: Invalid character
Forever Living Products
Despre noi - Forever

Forever's logo - The  Eagle

Forever Living Products (FLP) este liderul mondial în gel stabilizat de Aloe Vera ?i produse cu Aloe Vera.

Forever Living Products ?i companiile afiliate sunt cei mai mari produc?tori ?i distribuitori mondiali ai produselor pe baz? de Aloe vera destinate s?n?t??ii ?i înfrumuse??rii. Grupul de companii Forever are o cifr? de afaceri de 2,5 miliarde de dolari ?i filiale în peste 140 de ??ri.

În ultimii 30 de ani, Forever Living Products ?i-a orientat cercet?rile în scopul identific?rii ?i prezent?rii celor mai valoroase resurse de s?n?tate ?i frumuse?e oferite de natur?. Produsele Forever însumeaz? rezultatele acestor cercet?ri ?i se constituie drept m?rturie a extraordinarei puteri a naturii de a ne ajuta s? ne sim?im ?i s? ar?t?m mai bine. Totodat?, produsele respect? un angajament ferm pentru calitate, prin asigurarea purit??ii ingredientelor naturale. 

Povestea Forever Living Products începe cu un om ?i un vis ambi?ios. Mul?i ani, Rex Maughan a c?utat o idee care s? reuneasc? cele dou? mari scopuri ale vie?ii sale: o s?n?tate mai bun? ?i independen?a financiar?. În 1978, g?sind ceea ce c?utase atâta timp, a invitat 43 de persoane la prima întâlnire Forever Living Products în Phoenix, Arizona. Aceast? întâlnire a deschis drumul c?tre ceea ce avea s? devin? foarte curând o afacere cu un incredibil succes.

Rex ?i primii distribuitori Forever Living au realizat curând c? foarte multe persoane erau în c?utarea acelora?i lucruri ca ?i ei. Oamenii nu mai doreau s? aud? vechile sfaturi despre ce ar trebui s? fac? pentru a se sim?i mai bine. C?utau alternative noi, naturale, pentru a-?i îmbun?t??i s?n?tatea. ?i, pentru mul?i dintre ei, o s?n?tate mai bun? nu a fost decât începutul. A urmat oportunitatea de a controla mai bine felul în care î?i organizeaz? timpul ?i î?i câ?tig? veniturile.

Forever Living Products s-a transformat rapid, din visul unui singur om, în visul a milioane. Calitatea produselor ?i simplitatea principiilor Planului de Marketing au facilitat îmbr??i?area afacerii de orice persoan? dispus? s? aib? o via?? mai bun?. Mul?i oameni în c?utare de produse de calitate pentru între?inerea s?n?t??ii au devenit, din clien?i satisf?cu?i, distribuitori FLP. Al?ii au intuit imediat poten?ialul afacerii ?i au început construirea unei echipe de succes. Indiferent de motivul pentru care s-au implicat, rezultatul a fost acela?i. Au avut tot mai mult succes, dându-le ?i altora posibilitatea de a deveni mai s?n?to?i ?i mai prosperi.

Prin oportunit??ile care le ofer?, Forever Living Products, ajut? milioane de oameni pretutindeni pe glob s? ob?in? mai mult de la via??. Pentru cine î?i dore?te o s?n?tate mai bun? ?i o via?? plin? de satisfac?ii, produsele ?i planul de afacere al Forever Living Products sunt f?r? concuren??. Investi?iile f?cute în domeniul produselor pentru men?inerea s?n?t??ii ?i al celor pentru înfrumuse?are au dus la consolidarea unei corpora?ii interna?ionale, cu o cre?tere neîntrerupt? a cifrei de afaceri timp de peste 30 de ani!

Forever este o companie cu integrare vertical?, capabil? s? controleze întregul proces, de la plant?, la produs, pentru tine. Forever Living Products a devenit cel mai mare cultivator mondial de Aloe vera, precum ?i cel mai mare produc?tor ?i distribuitor mondial al produselor ob?inute pe baza acesteia, cu afaceri opera?ionale în peste 140 de ??ri, peste 9,25 de milioane de distribuitori activi ?i 2,5 miliarde dolari în vânz?ri anuale. Gamele excep?ionale de produse nutritive, produse pentru îngrijirea pielii, produse pentru controlul greut??ii corporale, produse pentru igien? personal? ?i cosmeticele Sonya, au redefinit felul în care milioane de oameni se simt, arat? ?i tr?iesc. 

Având 30 de ani de cre?tere continu? a afacerii, neinfluen?at? de fluctua?iile economice mondiale, echipa Forever este un simbol de net?g?duit al stabilit??ii.

 

Translator

Extensions by Siteground Web Hosting