Eroare
  • XML Parsing Error at 1:173. Error 9: Invalid character
Folosirea Aloe Vera in zilele noastre
Despre noi - Aloe Vera

Aloe Vera are frunze c?rnoase, în form? de lance, care cresc direct din p?mânt, cu marginile în form? de dinte de fier?str?u. În mijloc prezint? o tulpin? care se termin? în flori de culoare galben-ro?ie, de form? cilindric?.
Planta cultivat? are în?l?imea de 75 - 120 cm, are 12 - 15 frunze late, c?rnoase, greutatea unei frunze fiind între 700 - 1500 grame. M?rimea frunzelor depinde de calitatea solului ?i condi?iile climaterice. Aloe vera atinge maturitatea dup? 3 - 4 ani, abia atunci poate începe perioada de recoltare.

Planta Aloe Vera cre?te natural în Africa de nord, est ?i sud, în ??rile din jurul M?rii Mediterane, M?rii Ro?ii, în India, China ?i insulele Oceanului Indian. Este cultivat? în insulele din Marea Caraibelor, în ??ri ca Republica Dominican?, Barbados, Jamaica, Puerto-Rico. Mari planta?ii se g?sesc în Texas, California, Arizona ?i Mexic. În general Aloe Vera nu cre?te în zonele geografice unde temperatura coboar? pentru mult timp sub zero grade.

Firma Forever Living Products cultiv? Aloe Vera pe mai multe planta?ii în insulele Barbados, în insulele Dominicane ?i pe planta?iile din Texas - Rio Grande Valley. Plantele aloe sunt plantate pe rânduri la o distan?? de 60 -70 cm una de alta, sistem de cultivare impus de mecanizarea procesului agronomic. Frunzele de aloe vera se recolteaz? numai manual, se deta?eaz? sub a?a-numita "linie de gel" ?i, astfel, întreaga cantitate de gel r?mâne în frunze, prevenindu-se procesul de oxidare. Se recolteaz? frunzele exterioare, 3 - 5 frunze de pe fiecare plant? matur? la 5 - 8 s?pt?mâni.

O minune care dureaz? numai dou? ore

Aloe Vera con?ine un complex extraordinar de bogat de substan?e, dar, pentru început, putem spune c? dou? sunt cele mai importante:

  • aloina, situat? imediat sub coaja frunzei, un lichid galben l?ptos cu gust amar, folosit de secole ca laxativ (utilizat sub form? de praf);
  • gelul de aloe vera, un lichid vâscos situat în interiorul frunzelor.

Principalul dezavantaj care a f?cut ca folosirea aloei s? nu fie atât de r?spândit? pe cât este de eficient? în tratarea atâtor afec?iuni, a fost instabilitatea accentuat? a gelului extras din frunze. Dup? t?ierea unei frunze, sucul ob?inut prin stoarcerea acesteia se oxideaz? foarte rapid (dac? nu este prelucrat în decurs de dou? ore), pierzându-?i drastic din calit??ile curative (aproximativ 95 % din principiile active sunt oxidate ?i atacate de microorganisme).

Acest fapt a f?cut ca utilizarea aloei s? fie limitat? numai la zonele unde planta cre?te în mod natural.

Cu toate acestea, tradi?iile diferitelor popoare men?ioneaz? efectul vindec?tor extraordinar al plantei de aloe ?i ofer? metode empirice de conservare a principiilor active con?inute în plant?. Dintre acestea men?ion?m medicina popular? româneasc? care cunoa?te un remediu naturist din aloe (varianta care cre?te în regiunea temperat?) macerat? în miere ?i vin, remediu folosit cu succes în numeroase afec?iuni digestive ?i ca revitalizant în diferite tipuri de convalescen?e.

De la numai 2 ore la... patru ani!

Gelul de Aloe Vera din interiorul frunzei este componenta cea mai activ? ?i mai eficient? din punct de vedere medical a plantei, dar, în ciuda efectelor sale atât de spectaculoase, acest dar al naturii nu putea fi folosit decât de c?tre cei care aveau acces la aloe în stare proasp?t?, pentru c? nu se cuno?tea un procedeu eficient de conservare pentru o perioad? mare de timp.

În urma a numeroase cercet?ri în mari institute ale lumii, s-a constatat c? stoparea procesului oxid?rii (?i în consecin?? p?strarea tuturor principiilor active din plant?) se poate face prin ad?ugarea unor antioxidan?i naturali, cum ar fi vitaminele naturale A, C ?i E. Gelul Aloe Vera este astfel stabilizat ?i rezist? o perioad? lung? de timp dup? recoltarea frunzei, p?strându-?i intacte toate calit??ile terapeutice.

În?elegându-se importan?a terapeutic? a gelului de aloe vera, oamenii de ?tiin?? din secolul nostru au urm?rit în ultimele decenii realizarea stabiliz?rii gelului de Aloe Vera, astfel ca el s? poat? fi folosit pe scar? larg? de cât mai mul?i oameni.

Cercet?rile în vederea ob?inerii metodei de stabilizare a gelului au fost încununate de succes la sfâr?itul anilor 1940 - începutul anilor 1950 ?i, în consecin??, acesta a devenit din acel moment un bun de larg consum.

Pân? în 1968 au fost brevetate mai multe metode de stabilizare. Firma Aloe Vera of America a realizat dou? brevete privind stabilizarea gelului de aloe vera numai prin metode strict naturale, f?r? aditivi sau conservan?i chimici de sintez?. Aceast? firm? a fost încorporat? de Forever Living Products, care a mai brevetat ulterior alte dou? metode de stabilizare. Aceste metode stau la baza ob?inerii unui gel purificat ?i stabilizat 100%, cu termen de garan?ie care a crescut de la 2 ore la patru ani!

 

Translator

Extensions by Siteground Web Hosting