Eroare
  • XML Parsing Error at 1:173. Error 9: Invalid character
Planul de Marketing Forever
Afacerea MLM - Afacerea Forever

Planul de Marketing Forever Living Products are succes pentru c? e simplu; este una din cele mai u?oare modalit??i de a-?i porni propria afacere. În plus, ai la dispozi?ie produse consumabile, într-o industrie solid?, în plin? dezvoltare. Odat? ce ai pornit la drum, FLP î?i asigur? structura de dezvoltare a afacerii ?i te sprijin? s? te extinzi atât cât dore?ti.

De asemenea, planul nostru de marketing î?i d? siguran?? indiferent de nivelul la care te afli. Deci, odat? ce ai ob?inut o anumit? calificare, o p?strezi. În plus, te vei bucura de performan?ele echipei tale ?i pentru faptul c? Planul de Marketing nu permite dep??iri în cadrul aceleia?i re?ele.

Întregul Plan de Marketing este conceput pentru a te ajuta s?-?i construie?ti o afacere solid? ?i stabil?. Avem întâlniri de recunoa?tere regulate, seminarii motiva?ionale ?i, mai mult, am creat pentru tine un sistem birocratic ?i o eviden?? a vânz?rilor care s?-?i ocupe cât mai pu?in timp, astfel încât tu s? te po?i concentra asupra a ceea ce este cu adev?rat important: consumatorii ?i distribuitorii t?i. Cu o echip? bine antrenat? ?i motivat?, vei construi o afacere care va cre?te constant, vei câ?tiga mai mul?i bani ?i vei fi mai aproape de atingerea obiectivelor ?i visurilor tale.

În cadrul Planului de Marketing Forever este detaliat sistemul de bonusuri pl?tite distribuitorilor. Conform acestui sistem, Planul de Marketing ofer? dou? mari posibilit??i de câ?tig: vânzarea cu am?nuntul ?i marketingul în echip?.

Vânzarea cu am?nuntul
Semneaz? Formularul de Înscriere ?i cump?r? produsele la pre? NDP, comercializeaz?-le apoi la pre?ul recomandat de vânzare ?i vei ob?ine profit. Dup? ce acumulezi 2 puncte credit în nume propriu, po?i cump?ra produsele la pre? de depozit, urmând ca atunci când le comercializezi la pre?ul recomandat de vânzare s? te bucuri de un profit mai mare.În plus, Forever î?i va pl?ti Bonus Personal între 5% ?i 18% din pre?ul de vânzare al produselor.

Marketingul în echip?
Aceasta este partea cu adev?rat interesant? a Planului de Marketing, pentru c? î?i permite s?-?i construie?ti o afacere care î?i va asigura independen?? financiar?.

Dezvolt?-?i echipa ?i vei primi între 3% ?i 13% Bonus de Volum pentru vânz?rile grupului t?u de distribuitori, în func?ie de nivelul la care te afli în Planul de Marketing.
Lucreaz? împreun? cu echipa pentru a forma lideri ?i vei primi, în plus fa?? de bonusul aferent vânz?rilor, Bonus de Conducere între 2% ?i 6%.

 

Translator

Extensions by Siteground Web Hosting